Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

LectoratenKunsttheorie en Onderzoek

Kunst is reflectie op het leven. In het kunstonderwijs dient de gevoeligheid hiervoor ontwikkeld te worden. In de eerste plaats door in artistieke en ambachtelijke zin de taal te leren spreken, en een eigen vocabulaire en retorica in het vak…
Lectoren

Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling

Het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling onder leiding van Marijke Hoogenboom richt zich op actuele artistieke ontwikkelingen in een multi- en interdisciplinaire context met een internationaal perspectief. De focus ligt op de fase die vooraf gaat aan de realisering van…
Lectoren

Kunst- en cultuureducatie

Het domein van het lectoraat Kunst- en Cultuureducatie zijn de ontwikkelingen in de binnen- en buitenschoolse kunst- en cultuureducatie als gevolg van onderwijsvernieuwingen, maatschappelijke veranderingen en veranderingen in (de omgang met) de kunsten en het cultureel erfgoed. Het lectoraat is…
Lectoren