Avans Hogeschool

Lectoraten

Smart Energy

Onze maatschappij wordt steeds afhankelijker van energie. De uitputting van fossiele energiebronnen dwingt ons te zoeken naar duurzame energievoorzieningen. Het lectoraat Smart Energy van Avans Hogeschool levert een bijdrage aan deze ontwikkeling. Elk onderzoek bij het lectoraat Smart Energy is…
Lectoren

Robotica & Mechatronica

Robotgrippertechnologie is het kernthema van dit lectoraat. In overleg met het bedrijfsleven zetten we nieuwe technologieën en werkwijzen in. En ondersteunen zo introductie daarvan in kleine en middelgrote bedrijven. Bedrijven steken veel inspanning en geld in maatwerk op het gebied…

Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling

Het lectoraat Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling van Avans Hogeschool richt zich op toepassingen van zonne-energie. Zonne-energie is de meest veelbelovende oplossing voor de energieproblemen van de toekomst. Door slimmer om te gaan met energie zijn we steeds duurzamer bezig. Bijvoorbeeld…
Lectoren

Innovatie Bouwproces en Techniek

Het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek van Avans Hogeschool richt zich op de veranderende bouwwereld. De bouwwereld heeft een vrij traditionele werkwijze en organisatie. Daardoor is het lastig inspelen op lokale en wereldwijde ontwikkelingen. En op de veranderende vraag vanuit…
Lectoren

Vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat en waarbij veel partijen zijn betrokken. Vrouwenopvang is één van de kernpartners in de aanpak van huiselijk geweld. Tezamen met een veelvoud van instellingen vormen ze samen de zogenaamde…
Lectoren