Christelijke Hogeschool Ede

Lectoraten

Verpleegkundige Beroepsethiek

1. Een lectoraat: wat is dat? We leven in een kennisintensieve maatschappij. Om maatschappelijke organisaties te versterken en te vernieuwen is voortdurend nieuwe kennis nodig van de efficiëntie, effectiviteit en relevantie van het werk in deze organisaties. De afgelopen jaren…
Lectoren

Sociale Innovatie

Het lectoraat Sociale Innovatie is onderdeel van de opleidingseenheid ‘Mens en Organisatie’. Lector, kenniskring en docenten werken samen met studenten en klantorganisaties aan de vernieuwing van mens en organisatie. Sociale innovatie = het creëren van nieuwe, rijkere relaties en omgevingen…
Lectoren

Religie in Media en Publieke ruimte

Het onderzoek binnen het lectoraat richt zich op de veranderende betekenis van religie in een postverzuilde of postseculiere samenleving (ook wel ‘terugkeer van de religie' of ‘transformatie van de religie' genoemd). Speciale aandacht zal worden besteed aan de impliciete/ expliciete…
Lectoren


Gemeenteopbouw

Het lectoraat Gemeenteopbouw is gestart in juni 2006 en is verbonden met de Academie voor Theologie binnen de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Het lectoraat houdt zich in het bijzonder bezig met de toekomst, taak en positie van hbo-theologen (prof. Ba)…