Christelijke Hogeschool Windesheim

Lectoraten

Verslavingspreventie

Op 1 januari is binnen het Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn het lectoraat Verslavingspreventie van start gegaan. Dit lectoraat zal gedurende 5 jaar voor 20 uur in de week worden geleid door lector Rob Bovens. Binnen Windesheim heeft de lector als…

Veiligheid en Sociale Cohesie

Angst en onbehagen lijken onze samenleving in hun greep te hebben. Onbekendheid met elkaar, een veranderende omgeving, ongenoegen over uitblijven van beleid en angst voor criminaliteit tasten het veiligheidsgevoel aan en ondermijnt de sociale samenhang. Het lectoraat Veiligheid en Sociale…
Lectoren

Theologie en Levensbeschouwing

Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing legt zich toe op de vraag hoe professionals in verschillende werkvelden goed kunnen omgaan met religieuze en levensbeschouwelijke aspecten en hoe ze daarin rekening kunnen houden met de grote onderlinge verschillen en gevoeligheden. Het lectoraat…
Lectoren

School, Bewegen & Sport

Lectoraat Bewegen, School en Sport Het lectoraat Bewegen, School en Sport richt zich op het bewegingsgedrag van jongeren. In samenwerking met verschillende scholen, gemeenten en instellingen zoals de Vrije Universiteit Amsterdam en het WJH Mulier Instituut onderzoekt het lectoraat vraagstukken…
Lectoren

Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs

Het lectoraat richt zich op doordenking van en uitwerking van pedagogische kwaliteit van het onderwijs. Pedagogische kwaliteit is er op gericht leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot goed ge├»nformeerde, autonome en sociaal verantwoordelijke deelnemers aan de samenleving. Burgerschapsvorming in…
Lectoren