De Haagse Hogeschool

Lectoraten

Revalidatie – Meedoen met beperkingen

De algemene doelstelling van het lectoraat is tweeledig: 1. Het bevorderen van participatie van jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH). NAH en participatie is het kennisdomein van dit speciale lectoraat. 2. Het bevorderen van samenwerking tussen Sophia Revalidatie als praktijkinstelling…
Lectoren

Public Management – Overheid en Internationalisering

Voor het aanpakken van problemen waarvoor de overheid zich gesteld ziet, is het van groot belang om over de landsgrenzen te kijken. De nationale overheid is, net als de lokale overheid, niet in staat om exclusief op eigen kracht goed…

PsychoGeriatrie

Over tien jaar telt Nederland meer dan 300.000 mensen met dementie. Zonder extra inspanning, zonder het roer om te gooien of andere wegen te bewandelen zullen er in en buiten de verpleeghuizen steeds minder adequaat gekwalificeerde beroepskrachten beschikbaar zijn. In…
Lectoren

Pedagogiek van de Beroepsvorming

Het lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming houdt zich bezig met de vraag hoe de inrichting van het onderwijs en de vorm van begeleiding kan bijdragen aan de zelfsturing van studenten gedurende hun hbo-opleiding en als voorbereiding op een dynamische arbeidsmarkt…
Lectoren

Ondernemen & Innoveren (Haagse hs.)

Het lectoraat Ondernemen & Innoveren werkt vanuit een verbinding tussen onderwijs, onderzoek en omgeving. Tegen het licht van de in Lissabon geformuleerde Nederlandse doelstelling om te gaan horen bij de top 3 van meest innovatieve en ondernemende kenniseconomieën, zijn innovatie…
Lectoren