Fontys Hogescholen

Lectoraten

Trendwatching (en Innovatie)

Het lectoraat beoogt middels onderwijs en onderzoek een substantieel deel van de Fontys studenten en docenten trend- en innovatie gevoeliger te maken. Dit geschiedt onder meer door participerend trendonderzoek met studenten en docenten te doen. Internationaal is dit uitgegroeid tot…
Lectoren

Supply Chain Management

De uitbreiding van Europa naar het oosten en de mondialisering van industriële netwerken maken het belang van ketenregie en logistieke dienstverlening in hoog tempo groter. Voor de logistiek getinte ondernemingen is het essentieel dat zij voorop lopen qua kennis, operaties…
Lectoren

Stedelijke strategieën. Transformatie van de Europese Stad

Sinds hun ontstaan worden steden continu aangepast. Herstructurering of ‘stedelijke transformatie' behoort nu tot de belangrijkste stedenbouwkundige opgaven. Huidige ontwikkelingen in de wijze waarop deze transformaties tot stand komen nopen tot een andere positie voor ruimtelijke ontwerpers (stedenbouwkundigen en architecten).…

Sportbusiness

De sportmarkt is een aansprekende, snelgroeiende markt. Er is een hele industrie ontstaan van bedrijven en organisaties die zich op de sportkijkers en sportbeoefenaars richten. De sportmarkt kenmerkt zich door een enorme synergie die ontstaat wanneer sportorganisaties, media en bedrijfsleven…

Sociale Studies

Dat technologie goed is voor de economie, dat is al eerder gesuggereerd. Maar is technologie ook goed voor het sociale karakter van onze samenleving? Of gaat het dan alleen maar om een digitale kloof en toegenomen eenzaamheid? Hoe kun je…
Lectoren