Gerrit Rietveld Academie

Lectoraten

Kunst en Publieke Ruimte

Het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte stimuleert onderzoek en theoretische reflectie over de rol van kunst en vormgeving in het publiek domein. Het is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen Gerrit Rietveldacademie, Sandberg Instituut, Universiteit van Amsterdam, Stichting Kunst en Openbare…
Lectoren