Hanzehogeschool Groningen

Lectoraten

User-Centered Design

Er wordt vaak gezegd dat wij midden in de vierde industriële revolutie zitten, de zogenaamde 'digitale revolutie'. Een kenmerk van deze revolutie is de steeds-groter-wordende rol van digitale innovaties in onze samenleving; technologie is niet meer alleen een leuke bezigheid,…
Lectoren

Verpleegkundige Innovatie en Positionering (VIP)

Dit bijzondere lectoraat is ingesteld door het UMCG en de Hanzehogeschool, Academie Verpleegkunde. Doel van het lectoraat Het lectoraat Verpleegkundige Innovatie en Positionering heeft tot doel om door toegepast onderzoek samenwerkingverbanden te creëren tussen de kennisinstelling en de praktijk, opdat…
Lectoren

Vastgoed

Het lectoraat vastgoed is onderdeel van het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling ‘NoorderRuimte' van de Hanzehogeschool Groningen. Onze leefomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door gebouwen. In onze directe beleving met name door de ruimtelijke ordening en vorm van die gebouwen, zoals die…
Lectoren

Transparante Zorgverlening binnen het HGZO

Op zoek naar de best mogelijke paramedische en verpleegkundige zorgverlening. Vroeg of laat doet vrijwel iedereen een beroep op de gezondheidszorg. In die situatie mag verwacht worden dat de best mogelijke zorg gegeven wordt. Dat wil zeggen, zorg die gebaseerd…
Lectoren

Sportwetenschap

Sport is leuk om te doen, alleen of met anderen. Sport is gezond en voorkomt overgewicht bij kinderen, dringt ziekteverzuim terug en draagt bij aan zelfstandigheid van ouderen. Sport is sociaal en leidt tot verdraagzaamheid, samenwerking en integratie. Sport is…
Lectoren