HAS Den Bosch

Lectoraten

Voeding en Gezondheid

Het lectoraat Voeding en Gezondheid wordt ontwikkeld op drie verbonden pijlers: voeding, gezondheid en de consument. In dit lectoraat staat de hoogwaardige productie van voeding en de daarop aansluitende kwaliteitsbewuste consumptie centraal, ingebed in de duurzame ontwikkeling van meer cyclische,…
Lectoren

Nieuwe Teeltsystemen

Dit lectoraat richt zich op de toepassing van innovatieve technologie bij teelten om op termijn duurzame (zero emission) productie te realiseren.
Lectoren

Keten en Netwerkkunde

Het lectoraat richt zich vooral op systeeminnovaties, ketenmanagement en netwerksturing in de food en agribusiness. Naast het verbijzonderen van de theoretische concepten op deze toepassingsgebieden, wordt ook invulling gegeven aan praktische toepassingsgebieden vanuit het onderwijs in relatie tot het bedrijfsleven.…
Lectoren

Innovation in Food

De terreinen van landbouw, voeding en gezondheid raken steeds meer met elkaar verweven. Hierin liggen internationale kansen voor innovatieve ondernemingen en het hoger onderwijs moet hier op in spelen. HAS Den Bosch heeft daarom samen met Unilever besloten tot het…
Lectoren

Innovatief Ondernemen in de Paardensector

De paardensector is de laatste jaren sterk gegroeid, en is met jaarlijks 1.5 miljard euro omzet de tweede sportindustrie in Nederland. Omdat er in de paardensector grote behoefte is aan goed opgeleide paardenondernemers, adviseurs en managers, heeft HAS Den Bosch…
Lectoren