Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente

Lectoraten

Virtuele ontwikkeling van de jeugd

Met dit lectoraat willen hogeschool Edith Stein/OCT en Expertis Onderwijsadviseurs een bijdrage leveren aan de goede virtuele ontwikkeling van de jeugd. In de media is de laatste vijf jaar veel aandacht geweest voor de invloed van media op jeugdigen. Voor…
Lectoren

Rich Media & Teacher learning

Een professionele leraar neemt verantwoorde beslissingen om kennis productief te maken in het handelen. Het verbinden van denkkracht en daadkracht vormt de kern van het beroep. In de lerarenopleiding wordt deze verbinding tot stand gebracht in een competentiegericht curriculum. Multimediale…
Lectoren

Onderzoekend leren bij natuur, wetenschap en techniek

Nederland kampt met een negatief imago ten aanzien van natuur, wetenschap en techniek. Dit vertaalt zich onder andere in een gebrek aan goed opgeleide mensen in de techniek. Slechts 16% van de Nederlandse studenten in het hoger onderwijs studeert af…
Lectoren

Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context

Het lectoraat ‚ÄėOnderwijsarrangementen in maatschappelijke context' is een bijzonder lectoraat dat is ingesteld door het ROC van Twente en de Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente en Expertis onderwijsadviseurs. Deze instellingen leveren met de oprichting van dit lectoraat een maatschappelijke bijdrage aan…
Lectoren

Gedrag- en leerproblemen: vroegtijdige signalering en aanpak in de klas bij (jonge) risicokinderen

Het lectoraat gedrag- en leerproblemen stimuleert onderzoek en reflectie op het gebied van onderwijs aan leerlingen met gedrag- en/of leerproblemen. Uitgangspunt is een ontwikkelingsecologisch perspectief. Het ontwikkelingsperspectief benadrukt dat gedrag van het kind beschouwd moet worden als een fase in…
Lectoren