Hogeschool Utrecht

Lectoraten

Werken in een Justitieel Kader

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader is gericht op de professionalisering van het werken in een justitieel kader in brede zin, zowel voor volwassenen als jeugdigen en zowel civiel- als strafrechterlijke kaders. Voorbeelden zijn het werk van gezinsvoogden, jeugdbescherming, reclassering,…
Lectoren

Vraaggestuurde Zorg

Vraagsturing en met name vraaggestuurde zorg zijn begrippen die sterk in de belangstelling staan. Aan het eind van het verslagjaar hebben burgers, studenten, docenten, onderzoekers en beleidmakers allen op één of andere wijze te maken met vraagsturing. Met vraagsturing worden…
Lectoren

Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische aandoeningen

De focus van het lectoraat is gericht op de balans in het dagelijks leven van ouderen met één of meerdere chronische aandoening(en), die dagelijks hulp krijgen van familie en professionele zorgverleners. Verpleegkundigen en paramedici maken in de behandeling en zorg…
Lectoren

Vernieuwende Opleidingsmethodiek en -didactiek

Levend Leren is een ononderbroken avontuur, een proces dat ook na de studieperiode doorgaat. Het lectoraat Vernieuwende Opleidingsmethodiek en -didactiek wil een aanzet geven om studenten op te leiden als individuen met een eigen verantwoordelijkheid. Zelfverantwoordelijkheid en zelfinzicht zijn belangrijke…
Lectoren

Vernieuwend Vastgoedbeheer

In de gebouwde omgeving wordt de aandacht in eerste instantie vooral getrokken door de nieuwbouw. Het volume van beheer- en onderhoudsactiviteiten in de bestaande vastgoedvoorraad overstijgt inmiddels echter het volume in de nieuwbouw. Het economisch belang van vastgoedbeheer en -onderhoud…