Hogeschool van Amsterdam

Lectoraten

Wetenschap en Techniek

Het lectoraat Wetenschap en Techniek binnen Onderwijsvernieuwing verzamelt, ontwikkelt, onderzoekt praktisch toepasbare kennis over lesinhouden, lesmethoden, lesmateriaal, vakdidactiek en professionalisering van leraren m.b.t. W&T onderwijs. Er is speciale aandacht voor gebruik van ICT in het onderwijs. Het lectoraat speelt een…
Lectoren

Water in en om de Stad

Het lectoraat richt zich op o.a. het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het opzetten van toegepast wetenschappelijk onderzoek en het versterken van de relatie met het bedrijfsleven. Daarnaast wil het lectoraat kennis, praktijkervaring en onderzoekservaring van docenten en…
Lectoren

Vraaggerichte Methodiekontwikkeling

Vraaggerichtheid, ruwweg de mate waarin men rekening houdt met het perspectief en de wensen van cliënt, patiënt of interactiepartner, blijkt vaak een indrukwekkend middel om de autonomie van individuen te stimuleren. Apathisch en hulpeloos gedrag kan vaak doorbroken worden door…
Lectoren

VMBO

Doel van het lectoraat is deel te nemen aan het debat over en een impuls te geven aan de (initiële en post-initiële) opleiding en ondersteuning van leraren en andere educatieve professionals met betrekking tot onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling. Het sluit hierbij…
Lectoren

Technisch Innoveren en Ondernemen

Het lectoraat Technisch Innoveren & Ondernemen heeft als primaire doelstelling het ontwikkelen en verspreiden van kennis rondom technisch innoveren en ondernemen, aansluitend op de praktijk. Het lectoraat levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de onderwijs- en kennisfunctie…
Lectoren