Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Lectoraten

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Het lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is door de HAN voor 4 jaar in het leven geroepen. Dit doet zij in samenwerking met zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking uit de regio. Extramuralisering van de zorg…
Lectoren

ZorgGericht Bouwen

De doelstelling (missie) van het lectoraat ZorgGericht Bouwen is: het aanleren van een gebruikers gerichte aanpak van alle technici die opgeleid zijn via de HAN faculteit techniek binnen een zorg en technisch gerelateerd lectoraat; het verrichten van onderzoek op het…
Lectoren

Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd

Het Lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd onderzoekt de impact van algemeen werkzame factoren die niet nadrukkelijk gekoppeld zijn aan behandelingen of programma’s. Wat zorgt ervoor dat de bemoeienis van jeugd(gezondheids)zorg en welzijnsinstellingen voor hun cliënten iets oplevert?…
Lectoren

Voertuigmechatronica

Het lectoraat Voertuigmechatronica, dat samen met het lectoraat Mobiliteitstechnologie het expertplatform HAN-Automotive vormt, bestaat uit hooggekwalificeerde medewerkers met expertise op het gebied van innovatief transport en automotive technologie. Het lectoraat Voertuigmechatronica stelt zich ten doel een concrete bijdrage te leveren…
Lectoren

Total Quality Management in Organisatienetwerken

Het lectoraat verricht praktijkgericht onderzoek voor bedrijven en overheden naar de verbetermogelijkheden en het verbetervermogen van organisatienetwerken. Het lectoraat focust daarbij op die verbeteringsprocessen die tot een kwaliteitstoename leiden van producten, productie en productontwikkeling in onder andere high tech bedrijven,…