Hogeschool Van Hall Larenstein

Lectoraten

Gezonde en duurzame voeding & welvaartsziekten

Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen en toepassen van kennis over benodigde voedseltransitie om welvaartsziekten terug te kunnen dringen.   Om welvaartsziekten terug te kunnen dringen moet allereerst onderzoek gedaan worden naar het meest geschikte voedingspatroon voor preventie. Zodra…
Lectoren

Zuiveltechnologie

Het lectoraat richt zich op de realisatie van een up-to-date onderzoeks- omgeving die maximaal geïntegreerd is met onderwijs. Aandachtsgebieden zijn technologieën en methoden die de zuivelindustrie zullen verduurzamen zoals scheidingstechnologieën, minimal processing en eco-efficiency. Een belangrijke rol is weggelegd voor…
Lectoren

Dairy

De zuivelsector bevindt zich momenteel in een ongekend dynamische tijd. De wereldwijde vraag naar melk en zuivelproducten neemt in rap tempo toe, terwijl de internationale zuivelmarkt steeds opener, internationaler en concurrerender wordt. In Europa is het melkquotum verdwenen wat Nederlandse…
Lectoren

Food Physics

Het ontwikkelen van nieuwe concepten voor gezonde voeding voor een levenslange gezondheid. Rode draad is het vertalen van het vroegere gebruik van natuurlijke ingrediënten en processen naar hedendaagse technieken en inzichten met de focus op gezondheid bevorderende en “clean label”…

Food, Health and Safety

Het lectoraat wil komen tot gezonde en veilige voedingsmiddelen voor doelgroepen die verschillen in voedingsbehoefte. Voeding is een ketenproduct. Verduurzaming van die keten is een tweede zwaartepunt. Een derde taak ligt in de netwerkfunctie en het steunen van regionale ontwikkelingen.…