Zuyd Hogeschool

Lectoraten

Toerisme en Cultuur

missie Het lectoraat Toerisme en Cultuur wil een innovatief kenniscentrum zijn op het raakvlak van toerisme en cultuur ten behoeve van: · het maatschappelijke werkveld, bestaande uit het regionale toeristische midden- en kleinbedrijf, lokale en provinciale overheden, en culturele instellingen…
Lectoren

Technologie in de Zorg

Het lectoraat Technologie in de Zorg richt zich op die technologie die van belang is of kan zijn in de zorg voor mensen met langdurige beperkingen. Er is een keuze gemaakt voor drie centrale thema’s: Zorg op afstand Hierbij gaat…
Lectoren

Professionalisering van het onderwijs

Waar de hogeschool professionals opleidt om een rol te vervullen in de kennisontwikkeling en innovatie in de beroepspraktijk, wordt deze redenering in dit nieuwe lectoraat ook toegepast op de docent in het hbo. De docent aan het hbo is een…

Opleiden in de school

Het lectoraat is gericht op de innovatie van de opleiding voor leraren basisonderwijs, in het bijzonder wat betreft het werkplekleren binnen de school. In dit kader zijn zes domeinen vastgesteld die van betekenis zijn voor de vormgeving en inrichting van…
Lectoren

Nieuwe Energie

Het lectoraat Nieuwe Energie is in 2007 van start gegaan. Het lectoraat zet in op strategische productontwikkeling voor de regio, in samenwerking met het bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven wordt toegepast onderzoek verricht en worden de benodigde ‘nieuwe energie' producten ontwikkeld.…
Lectoren