NHL Hogeschool

Lectoraten

Werkplekleren en ICT

Onderzoek van onderwijsleersituaties waar het leren op de werkplek centraal staat en uitgangspunt is bij de vormgeving van het onderwijs en het in aansluiting hierop ontwikkelen van elementen van de didactiek waarin ict een rol speelt.
Lectoren

Water Services Management

Na 2000 is er een omslag opgetreden in het waterbeheer in Nederland. Van een puur technocratische benadering is er nu veel meer aandacht voor een integrale benadering waarin vele disciplines een rol spelen. Het lectoraat richt zich op integraal waterbeheer.…
Lectoren

Taalgebruik & Leren

In het lectoraat Taalgebruik en Leren proberen we in praktijkgericht onderzoek meer zicht op dat proces te krijgen. Daarnaast zoeken we naar onderwijsvormen waarmee we zowel de taalvaardigheid als de kennisconstructie van kinderen kunnen optimaliseren.
Lectoren

Open Innovatie

Het open innovatie paradigma komt voort uit de constatering dat nieuwe (technologische) kennis steeds sneller en op steeds meer locaties tegelijkertijd ontstaat. Hierdoor is het onmogelijk om alle benodigde kennis binnen één organisatie te ontwikkelen en is er behoefte aan…
Lectoren

Ondernemerschap en Risicofinanciering

Het lectoraat Ondernemerschap en Risicofinanciering betreft een gezamenlijk initiatief van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de NV NOM Investering- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland. Het lectoraat heeft als centraal doel systematisch kennis te ontwikkelen door middel van het opzetten van een…
Lectoren