NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

Lectoraten

Vrijetijd- en Sportmanagement

Met het Lectoraat Vrijetijd- en sportmanagement wordt gestalte gegeven aan de kennisontwikkeling van de Academy for Leisure van NHTV Breda. Deze kennisontwikkeling moet bijdragen aan de professionalisering en vernieuwing van de vrijetijdsector, door enerzijds het versterken van de kenniscomponent in…
Lectoren

Visitor Studies

Bezoekersstromen veroorzaken allerlei effecten. Kwantitatief kan de situatie zich voordoen dat een bestemming (te) veel, genoeg, of (te) weinig bezoekers heeft. Kwalitatief kan sprake zijn van gewenste dan wel ongewenste effecten als gevolg van bezoekersstromen. De verschillende situaties vragen om…
Lectoren

Verkeer en Stedenbouw

Het lectoraat Verkeer en Stedenbouw richt zich inhoudelijk op het snijvlak tussen beide disciplines. De openbare ruimte is de arena, waar beide disciplines elkaar letterlijk en figuurlijk ontmoeten. Daarnaast richt het lectoraat zich op de communicatie en samenwerking tussen beide…
Lectoren

Travel Industry

De Reisindustrie De reisindustrie is wereldwijd een van de grootste bedrijfssectoren; De United Nations World Tourism Organization (UNWTO) verwacht in 2020 1,6 miljard ‘international arrivals' met een gemiddelde groei van 4 % per jaar, waarbij de jaren 2004 t/m 2007…
Lectoren

Tourism Experiences and Co-Creation

The special associate professorship focuses on today’s tourism consumers who have quite a different attitude towards consumption and experiences than previous generations. Tourists are looking for unique activities, tailored experiences, special interest focus, experiences in a lifestyle destination setting, living…
Lectoren