Stenden hogeschool

Lectoraten

Tourism for peace

The Tourism for Peace Lectoraat is a branch of the Tourism4Peace Forum. The vision for it was born during the Resolutions of the 3rd annual meeting Tourism4Peace Forum hosted at the Christelijke Hogeschool Nederlands, Leeuwarden, the Netherlands, October 31st -…
Lectoren

Social Work and Arts Therapies

Het lectoraat Social Work and Arts Therapies legt zich toe op de praktijkgerichte, wetenschappelijke studie van de hulpverlening binnen de werkvelden van Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Creatieve Therapie in onze samenleving. Het doel is de eigen visie op hulpverlening zoals…
Lectoren

Service Studies

Het lectoraat Service Studies richt zich op de dienstverlenende industrie en vooral - maar niet uitsluitend - op toerisme, recreatie, horeca en detailhandel. Het lectoraat ambieert om reflectie over de rol van dienstverlening in de moderne maatschappij te combineren met…
Lectoren

Scenarioplanning

Het European Tourism Institute slaat een brug tussen kennisgeneratie, kennisoverdracht en de kennistoepassing binnen de toeristische en recreatieve sector. Het instituut ontwikkelt hoogwaardige instrumenten waarmee mogelijke toekomstscenario’s bepaald worden op basis waarvan plannen en investeringen in de toeristische en recreatieve…
Lectoren

Organizations and Social Media

Throughout the greater part of our modern times, it was thought that as organizations matured, the more masterful and rational their business would become. Matters have not turned out this way. In a fundamental way, many of our organizations have…
Lectoren