Gaby Jacobs

lector bewerken Lectoraat: Professionele waarden in kritische dialoog
Hogeschool: Fontys Hogescholen
Lectorale rede: Ont-wikkelen van verbindingen
E-mailadres: g.jacobs@fontys.nl

Gaby Jacobs (1970) is afgestudeerd als sociaal psychologe aan de Universiteit van Tilburg en in 2001 gepromoveerd op het onderwerp ‘Empowerment in de feministische hulpverlening en humanistisch geestelijk werk’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Sindsdien heeft ze gewerkt als onderzoeker en docent aan de Universiteit voor Humanistiek en aan Keele University (Engeland) en heeft ze een diversiteit aan tweede en derde geldstroomonderzoeks- en professionaliseringstrajecten geleid en uitgevoerd op het terrein van participatie en empowerment, waarden en professionalisering, op het brede terrein van zorg, welzijn, gezondheidsbevordering en educatie.
Van april 2009 t/m 2013 was ze als lector verbonden aan Fontys OSO waar ze samen met haar kenniskring en toegevoegde onderzoekers onderzoek en projecten uitvoert rondom waarden, professionalisering en inclusieve (educatieve) praktijken. Vanaf april 2013 is ze werkzaam als lector Persoonsgerichte en evidence based praktijkvoering bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

‘Mijn inspiratie vind ik in het werk van kritische pedagogen, psychologen en filosofen en al diegenen die net als ik op zoek zijn naar hoe professionals ‘goed’ werk proberen te doen in praktijken die zich kenmerken door vragen, dilemma’s en onzekerheid. Wat betekent dit voor professioneel handelen? Uitgangspunt is dat professionals deze uitdagingen alleen te lijf kunnen gaan in dialoog met andere betrokkenen: cliënten, familie, collega’s, leiding. Ik haal mijn plezier uit het verbinden van mensen, werkvelden en ideeën, en van praktijk, wetenschap en onderzoek; en het enthousiasmeren en aanjagen om zaken voor elkaar te krijgen, want hoewel ik van dromen houd, wil ik deze ook graag realiseren.’