Jimme Keizer

lector bewerken Lectoraat: Innovatief ondernemen en risicomanagement
Hogeschool: Zuyd Hogeschool
E-mailadres: j.keizer@hszuyd.nl

Na zijn studie in de arbeids- en organisatiepsychologie is Jimme Keizer ruim 10 jaar werkzaam geweest als organisatieadviseur. Aan het eind van deze periode is hij aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op een onderzoek naar de motivatie en arbeidssatisfactie van professionals.Sindsdien is hij werkzaam bij de Faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij begeleidt promovendi en afstudeerders en geeft onderwijs op het gebied van innovatiemanagement. Via onderzoek in high-tech innovatieprojecten binnen multinationals heeft hij zich gespecialiseerd in risicomanagement in productontwikkeling. Daarnaast is hij betrokken bij een aantal initiatieven op het gebied van innovatief ondernemerschap in het MKB.