Quinta Kools

lector bewerken Lectoraat: Professionaliteit van de beroepsgroep leraren en lerarenopleiders
Hogeschool: Fontys Hogescholen
E-mailadres: q.kools@interactum.nl

Quinta Kools is lector bij Kantelende Kennis (Educatieve Federatie Interactum) sinds 1 februari 2009. Daarnaast is zij vanaf april 2010 benoemd als lector ‘Professionaliteit van de beroepsgroep leraren en lerarenopleiders’ bij de Fontys lerarenopleiding Tilburg. Kools heeft sinds haar afstuderen in 1991 ruime ervaring als onderzoeker opgedaan. Eerst bij de Wageningen Universiteit, waar zij promoveerde op onderzoek naar de studiekeuze van leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs, daarna gedurende acht jaar als beleidsonderzoeker bij IVA beleidsonderzoek en advies. Kools heeft specifieke expertise op het gebied van praktijkonderzoek en evaluatieonderzoek. Zij stimuleert het doen van praktijkonderzoek door leraren om hun professionaliteit te vergroten en -daardoor- het onderwijs te verbeteren.