Meta Kruger

lector bewerken Lectoraat: Leiderschap in het Onderwijs
Hogeschool: Marnix Academie
Lectorale rede: De schoolleider als leerling - Op weg naar onderzoekende scholen en onderzoeksmatig leiderschap
E-mailadres: m.kruger@hsmarnix.nl

Tijdens en na haar studie sociologie doceerde Meta Krüger aan een Pedagogische Academie met een havo-top. Sinds1978 werkt zij aan de Univer­siteit van Amster­dam. Naast haar werk aan de Afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen was zij tot 1 september ook verbonden aan het Instituut voor de Leraren­oplei­ding en aan het Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA). Bij het CNA werkte zij als projectleider van het door haar opgerichte KennisCentrum voor Leiderschapsontwikkeling (KCLO) en als kerndocent in de master Educational Leadership. Bij E&S Advies en Consultancy was zij tot 1 september onderzoeksadviseur en -opleider en lid van het ‘Michael Fullan and E&S consortium’. Zij was voorzitter van de werkgroep ingesteld door de VO-Raad die de basiscompetenties voor schoolleiders VO formuleerde. In de afgelopen tien jaar was zij voorzitter van het Bestuur van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam. Zij wordt veel gevraagd voor lezingen en workshops over leiderschap.
Door de jaren heen richtte haar onderzoek zich op allerlei aspecten van schoolleiderschap, schoolontwikkeling en schoolverbetering. In 1994 promoveerde zij op het onderwerp sekseverschillen in schoolleiderschap. Zij publiceert regelmatig over haar onderzoek in nationale en internationale tijdschriften en geeft lezingen over haar werk. Zij neemt deel aan verscheidene internationale samenwerkingsverbanden in het kader van onderzoek en nascholing. Samen met collegae verzorgt zij bijdragen op internationale onderwijscongressen.