Henk van Leeuwen

lector bewerken Lectoraat: Ambient Intelligence
Hogeschool: Saxion
E-mailadres: h.vanleeuwen@saxion.nl

Henk van Leeuwen (1949) studeerde af in de wiskunde en informatica aan de Universiteit Utrecht in 1985 na jaren in het lager en voortgezet onderwijs te hebben lesgegeven. In zijn afstudeerwerk deed hij onderzoek naar gedistribueerde bedrijfssystemen. In 1984 begon Henk als docent aan de opleiding Hoger Informatica Onderwijs te Enschede, waarvan hij in 1988 opleidingsdirecteur werd.

Hij heeft in de jaren ’90 voor de landelijke informaticaopleidingen in het HBO projecten geleid waarin de vraag naar competenties van afgestudeerden werd onderzocht met als doel te komen tot opleidingsprofielen. Als lid van het managementteam van het instituut ICT binnen Saxion was hij verantwoordelijk voor samenwerkingsprojecten met de industrie. In 2000 werd hij benoemd tot lector. Met Thales Nederland heeft Henk gewerkt aan de ontwikkeling en invoering van onderwijs in realtime en embedded systemen.

Als vervolg op de succesvolle samenwerking met Thales Nederland heeft hij het initiatief genomen het lectoraat Software Engineering voor Realtime en Embedded Systemen aan te vragen in 2001. Voor Oce heeft het lectoraat onderzoek gedaan naar de realtime software engineeringpraktijk, wat geresulteerd heeft in een training die alle software engineers van digitale kopieerapparaten bij Oce volgen. Vanuit het lectoraat heeft Henk o.a. het project Access To High Tech geleid, waarin vanuit het DevLab kennisdeling over embedded technologie met regionale bedrijven voorop stond.

Steeds duidelijker werd dat veel gedistribueerde embedded systemen in de leef- en werkomgeving opgaan. Vandaar dat het lectoraat omgedoopt werd in 2006 tot Ambient intelligence.

Henk is bestuurslid van het NIOC, dat verantwoordelijk is voor ICT onderwijscongressen (www.nioc.nl) en voorzitter van het HBO-team van het ICT Innovatieplatform Sensornetwerken (http://www.iipsn.nl/Tafels-Workshops/HBO-Team/). Bij Point One is hij lid van de Academic Council (www.point-one.nl).