Frans Leijnse

lector bewerken Lectoraat: Kenniscirculatie
Hogeschool: Hogeschool Utrecht
E-mailadres: frans.leijnse@ou.nl

Frans Leijnse studeerde algemene en macrosociologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde aan de Technische Universiteit Twente op het proefschrift ‘Bevordering van Deeltijdarbeid’. Leijnse werkte achtereenvolgens aan de universiteiten van Groningen en Leiden, de Sociaal Economische Raad en de Katholieke Universiteit Nijmegen, was lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid en vice-voorzitter van de fractie. Hij bekleedde de functie van decaan van de Faculteit der Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij was voorzitter van de HBO-raad.Sinds 2003 is hij lid van de Eerste Kamer en daarnaast is hij vanaf 2000 bijzonder hoogleraar Sociaal-politieke aspecten van Verzorgingsstaat en overlegeconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Leijnse is parttime lector sinds januari 2005 en voorzitter van het het Centrum voor Sociale Innovatie (CSI) sinds juni 2006.