Frank Lekanne Deprez

lector bewerken Lectoraat: Kennisorganisaties en Kennismanagement
Hogeschool: Zuyd Hogeschool
Lectorale rede: Van elementaal belang: Kennismanagement als waardeversneller
E-mailadres: frank.lekannedeprez@hszuyd.nl

Frank Lekanne Deprez is sinds januari 2002 als deeltijd lector Kennisorganisaties en Kennismanagement verbonden aan de Hogeschool Zuyd. Daarnaast is hij senior lecturer Human Resources Management aan de Nyenrode Business University en directeur van ZeroSpace Advies te Amstelveen. Hij adviseert het (senior)management van (internationale) organisaties op het gebied van human resources management, kennismanagement, kennisexploitatie, kennisproductiviteit, het voorkomen van kenniscatastrofes en de kenniseconomie. ZeroSpace Advies integreert human resources management, kennismanagement en Informatie & Communicatie Technologie (ICT) om organisaties – en hun werknemers – niet alleen beter, maar ook op een onderscheidende, verrassende manier te laten presteren.