Menso Molag

lector bewerken Lectoraat: Risicobeheersing
Hogeschool: Saxion
Lectorale rede: Nieuwe energie in een veilige leefomgeving.
E-mailadres: m.molag@saxion.nl

Menso Molag is chemisch technoloog. Binnen de afdeling Industriële en Externe Veiligheid van TNO doet hij onderzoek op het gebied van veiligheidsanalyse en veiligheidsmanagement voor productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen in relatie tot de ruimtelijke inrichting. Hij geeft leiding aan de ontwikkeling van modellen, waarmee de interne en externe veiligheid van personen, goederen en gevaarlijke stoffen transport door tunnels en complexe stedelijke omgevingen stations, kan worden bepaald. Als lector risicobeheersing bij de Saxion Hogeschool geeft hij sinds mei 2004 leiding aan het onderzoek en onderwijs rond het stedelijk verdichten in de omgeving van productielocaties en transportroutes voor gevaarlijke stoffen.