Baukje Prins

lector bewerken Lectoraat: Burgerschap en Diversiteit
Hogeschool: De Haagse Hogeschool
Lectorale rede: Vreemdelingenverkeer. Samen leven en laten leven
E-mailadres: b.prins@hhs.nl

Baukje Prins studeerde Nederlandse Taal & Letterkunde (doctoraal 1982, cum laude) en Wijsbegeerte (doctoraal 1989, cum laude) aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1997 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over feministische kennistheorie en het Nederlandse minderhedenvertoog. In de jaren tachtig werkte ze enige jaren als lerares Nederlands in het middelbaar onderwijs, na haar promotie was ze docent sociale en politieke filosofie aan de universiteiten van Maastricht en Groningen. Prins publiceerde in nationale en internationale tijdschriften en was lid van de redacties van Krisis. Tijdschrift voor Filosofie (1990-1997) en Migrantenstudies. Tijdschrift voor Migratie- en Etnische Studies (1997-2005) en maakte tevens enige jaren deel uit van het vaste filosofenpanel van Filosofie Magazine. In 2004 verscheen de 2e herziene druk van haar boek Voorbij de onschuld. Het debat over integratie in Nederland (Van Gennep, 3e druk 2009). In 2010 hield ze haar intreerede aan De Haagse Hogeschool: Vreemdelingenverkeer. Samen leven en laten leven, in april 2013 verschijnt bij Eburon het boek:’Super divers! Alledaagse omgangsvormen in de grootstedelijke samenleving.’ Hierin het verslag van zes etnografische casestudies verricht door onderzoekers van het lectoraat Burgerschap en Diversiteit, voorzien van inleiding en epiloog door Baukje Prins.