Nol Reverda

lector bewerken Lectoraat: Nederlands Kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp (NEIMED)
Hogeschool: Zuyd Hogeschool
Lectorale rede: Social Work Research in a Comparative and European Context
E-mailadres: a.reverda@hszuyd.nl

Dr. Nol Reverda (1952) studeerde sociologie aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Hij sloot deze studie cum laude af in algemene sociologie en sociale filosofie. Hij promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het thema regionalisering en mondialisering.

Sinds 1994 geeft hij leiding aan een MA in Comparative European Social Studies. Tevens is hij sinds 2002 als lector van de kenniskring Comparative European Social Research and Theory (CESRT) verbonden aan de Faculteit Sociale Studies van Hogeschool Zuyd. Binnen dit lectoraat richt hij zich vooral op vraagstukken op het gebied van sociale integratie in het algemeen en op de thema’s samenlevingsopbouw en actief burgerschap daarbinnen in het bijzonder.

Sinds 2009 is hij bijzonder lector demografische krimp en is in die hoedanigheid wetenschappelijk directeur van NEIMED, het Nederlands Kennisinstituut voor de Maatschappelijke Effecten van Demografische Krimp. In dit verband richt hij zich op onderzoek naar en kennisontwikkeling over de invloed van bevolkingsdaling en vermindering van het aantal huishoudens op de politieke, economische en sociaal-culturele kwaliteit van samenleven.