Wilbert Rodenhuis

lector bewerken Lectoraat: Risicobeheersing
Hogeschool: Saxion
E-mailadres: w.k.f.rodenhuis@saxion.nl

Wilbert Rodenhuis studeerde politicologie en staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij kwam in dienst bij de Universiteit Twente afdeling Bestuurskunde. Hij stond aan de wieg van het HBO-onderwijs integrale veiligheidszorg. Hij werd consultant bij de Business Management Group te Amsterdam en keerde in 2002 terug naar Twente als programmacoördinator van het KennisInstituut Stedelijke Samenleving. Sinds 2004 geeft hij als lector leiding aan de uitvoering onderzoek op het gebied van veilige inrichting van bedrijfsterreinen, (externe) veiligheidsrapportages ten behoeve van ruimtelijke planvorming, en bestuurlijke aspecten rond risicobeheersing. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de HBO opleiding integrale veiligheidskunde van de Saxion Hogescholen te Enschede en Deventer.