Carolien Smits

lector bewerken Lectoraat: Innoveren in de Ouderenzorg
Hogeschool: Christelijke Hogeschool Windesheim
E-mailadres: innoveren-ouderenzorg@windesheim.nl

Carolien Smits (1958) studeerde psychologie/ sociale gerontologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na haar afstuderen werkte ze aan de University of Edinburgh. Terug in Nijmegen verdedigde ze haar dissertatie over de intake bij de RIAGG-ouderenzorg (1991).

Tussen 1991 en 1998 werkte ze aan de Longitudinal Aging Study Amsterdam aan de Vrije Universiteit.

Sinds 1998 onderzoekt Carolien Smits aan het Trimbos-instituut de kwaliteit van leven van en zorg voor ouderen en mensen met ernstige psychische stoornissen.

Na een korte detachering bij Saxion Hogescholen werkt ze sinds februari 2008 als lector

Innoveren in de Ouderenzorg bij de Christelijke Hogeschool Windesheim.