Frans Spierings

lector bewerken Lectoraat: Opgroeien in de stad
Hogeschool: Hogeschool Rotterdam
Lectorale rede: De stad als gevaar?
E-mailadres: spifc@hro.nl

Frans Spierings is lector bij de Kenniskring Opgroeien in de Stad van de Hogeschool Rotterdam. Hij is socioloog en hij promoveerde in 1996 op het proefschrift Op eigen kracht – een onderzoek naar het dagelijks leven van logementbewoners aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar stedelijke vernieuwing, jeugdproblematiek en sociaal werk en legt verbindingen tussen deze drie thema’s. Hij heeft meer dan 10 boeken geschreven en 80 artikelen in boeken en tijdschriften. Hij maakt deel uit van de expertgroep Kindvriendelijke wijken van de gemeente Rotterdam, van de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (NVMW) en van de wetenschappelijke adviesraad van het project INCLUSO gefinancierd in het zevende kader onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Hij is voorzitter van het bestuur van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ), secretaris van het bestuur van De Katrol voor studieondersteuning. Hij schrijft een column Orbis Pictus in Pedagogiek in praktijk. Ook doet hij jaarlijks beoordelingen van projectvoorstellen van ZonMW.