Stijn Verhagen

lector bewerken Lectoraat: Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling
Hogeschool: Hogeschool Utrecht
Lectorale rede: Participatie
E-mailadres: stijn.verhagen@hu.nl

Stijn Verhagen (1975), sociaal wetenschapper, is dragend lector aan de faculteit Maatschappij & Recht van Hogeschool Utrecht. Tot voor kort was hij werkzaam als adviseur bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Dit is de adviesraad van het kabinet en de Staten-Generaal op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. Daarvoor was hij docent en promovendus aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Verhagen publiceert onder andere over integratie, zorg, democratie, maatschappelijke ondersteuning en jongerencultuur. Hij is redactielid van een aantal tijdschriften, waaronder ‘TSS Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken’ en ‘Journal of Social Intervention’, het tijdschrift voor de wetenschap van sociale professies.