Luc de Witte

lector bewerken Lectoraat: Technologie in de Zorg
Hogeschool: Zuyd Hogeschool

Luc de Witte studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht (UM) van 1977 tot 1983. Daarna ging hij aan het werk als onderzoeker, in eerste instantie bij de vakgroep GVO en begin 1985 bij het iRv, kenniscentrum voor revalidatie en handicap in Hoensbroek. Daar werkte hij aan zijn promotieonderzoek, dat in 1991 werd afgerond. Naast het werk bij het iRv hield hij steeds een deeltijdaanstelling bij de UM. Binnen het iRv werd hij programmaleider, later divisieleider en lid van het managementteam. Hij startte diverse nieuwe programmalijnen op. In 2002 begon hij in deeltijd als lector ‘autonomie en participatie van chronisch zieken’ bij de hogeschool Zuyd. In 2007 stapte hij over naar een nieuw te starten lectoraat ‘ technologie in de zorg’, ook weer in combinatie met een functie bij het iRv, dat inmiddels (zomer 2007) gefuseerd was met Vilans in Utrecht. Begin 2008 werd Luc benoemd tot bijzonder hoogleraar technologie in de zorg aan de UM. In september 2009 verliet hij Vilans om zich geheel toe te kunnen leggen op het ontwikkelen van een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het lectoraat en de universiteit. Luc is getrouwd, woont in het centrum van Maastricht en heeft samen met zijn partner 6 kinderen.