Derk Jan Stobbelaar

lector bewerken Lectoraat: Duurzaam Landschapsbeheer
Hogeschool: Hogeschool Van Hall Larenstein
E-mailadres: derkjan.stobbelaar@hvhl.nl

 

 

Lector Derk Jan Stobbelaar:

  • doet onderzoek naar landschapskwaliteit, multifunctionele landbouw, co-creatie in natuur en leefomgeving en empowerment;
  • verzorgt onderwijs in deze onderwerpen en is al bijna tien jaar betrokken bij allerlei onderwijsvernieuwingsprojecten (o.a. GKC);
  • studeerde milieuhygiëne in Wageningen, waar hij ook promoveerde op onderzoek naar de landschapskwaliteit van gangbare en biologische landbouwbedrijven. Daarna werkte hij als postdoc bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie binnen een Frans-Nederlands samenwerkingsverband rondom multifunctionele landbouw;
  • is sinds 2007 werkzaam als docent bij de opleiding Bos- en Natuurbeheer van Van Hall Larenstein en was van 2010 tot 2014 daar tevens lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer.