Anne Schaafsma

lector bewerken Lectoraat: Food, Health and Safety
Hogeschool: Hogeschool Van Hall Larenstein
E-mailadres: anne.schaafsma@hvhl.nl

Binnen dit lectoraat werken de lector Food Safety (Dr. ing. Anne Schaafsma) en associate lector Health & Food (Dr. Feike van der Leij) nauw samen. De lectoren Food, Health & Safety willen fundamentele kennis benutten om te komen tot gezondere voedingsmiddelen voor doelgroepen die verschillen in leeftijd en voedingsbehoefte. Het betreft vooral kennis over moleculaire processen in het menselijk lichaam en de invloed van voedingscomponenten daarop. Gezonde voeding is een ketenproduct. Verduurzaming van die keten is een tweede zwaartepunt binnen het lectoraat. Een derde belangrijke taak ligt in de landelijke netwerkfunctie en het steunen van regionale ontwikkelingen om de topsectoren, en in het bijzonder de voedingsmiddelenindustrie, te bedienen.