Molly Chen

lector bewerken Lectoraat: Dairy
Hogeschool: Hogeschool Van Hall Larenstein
E-mailadres: molly.chen@hvhl.nl

COST EFFECTIVE DAIRY FARMING
De economische rendabiliteit van melkveebedrijven in verschillende landen wordt onderzocht binnen deze onderzoekslijn. Opbouw van de kostprijs en de kosten die gepaard gaan met investeringen in duurzaamheidsaspecten geeft inzicht in het concurrentievermogen van de melkveebedrijven.