Bastiaan van den Berg

lector bewerken Lectoraat: Dynamische Identiteitsontwikkeling (DIO)
Hogeschool: Marnix Academie
E-mailadres: b.vdberg@hsmarnix.nl

Bas van den Berg is theoloog en heeft zich gespecialiseerd in levensbeschouwelijke educatie, zowel in de rol van ontwerper van onderwijs en onderzoeksprogramma’s als in de rol van trainer en uitvoerder. Hij is expert op het breukvlak van levensbeschouwing & verhalen (narrativiteit), en levensbeschouwing & zingeving. Van den Berg ontwerpt in het bijzonder programma’s over en doet onderzoek naar de levensbeschouwelijke (sociaal-emotionele, morele en spirituele) ontwikkeling van leerlingen en leraren in het basisonderwijs.