Niels Brouwer

lector bewerken Lectoraat: Sociaal-constructivistisch leren en competentiegericht opleiden
Hogeschool: Iselinge Hogeschool

Dr. Niels Brouwer is vertaler, docent en onderwijspsycholoog. Hij werkte als leraar Engels, Nederlands en maatschappijleer in diverse schooltypen en onderwijsinstellingen en is nu hoofddocent bij het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was een van de pioniers van de Lio-stage in de lerarenopleiding en publiceerde het leerboek Voor de klas. Hij was secretaris van de eerste visitatiecommissie tweedegraads lerarenopleidingen in Nederland en leidde diverse onderzoeksprojecten op het gebied van het opleiden van leraren. Zijn onderzoek werd in 2006 door de American Educational Research Association (AERA) onderscheiden met de “Exemplary Research Award”.