Resi Damhuis

lector bewerken Lectoraat: Interactie en taalbeleid in multiculturele scholen
Hogeschool: Marnix Academie
E-mailadres: r.damhuis@hsmarnix.nl

Resi Damhuis(1956) is sinds 1 februari 2007 lector aan de Marnix Academie. Zij zet de grote lijnen uit voor het werk van de kenniskring. Voordat Resi tot lector benoemd werd, heeft ze onderzoek gedaan naar de vraag hoe interactie in school bijdraagt aan de taalontwikkeling van meertalige kinderen, o.a. bij het SCO-Kohnstamm Instituut. Op dat onderzoek is ze in 1995 gepromoveerd bij de Universiteit van Amsterdam.

Resi verbond haar onderzoek en deskundigheid in toenemende mate aan de onderwijspraktijk. Bij het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelde ze praktische methodieken voor mondelinge communicatie, voor zowel meertalige als Nederlandstalige leerlingen. Ze deed dat in samenwerking met leerkrachten en onderwijsadviseurs.

In haar werk als lector kan zij nu ook in de opleiding van leerkrachten meehelpen om betere kansen te scheppen voor alle kinderen. En bovendien is ze de uitdaging aangegaan om interactie breder in te zetten, namelijk ook voor de denkontwikkeling van kinderen.