Jeannette Doornenbal

lector bewerken Lectoraat: Integraal Jeugdbeleid – de Vensterschool als portaal
Hogeschool: Hanzehogeschool Groningen
Lectorale rede: Ploegen & Bouwen
E-mailadres: j.m.doornenbal@pl.hanze.nl

Sinds 1 september 2006 ben ik lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen. Dit lectoraat maakt deel uit van het kenniscentrum CaRES.

Van 1997-2006 was ik afdelingshoofd van R&D en regiodirecteur bij het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland cluster 4 (speciaal onderwijs voor kinderen met psychiatrische problemen en gedragsstoornissen).

Van 1980 tot 2002 werkte ik als universitair docent, de eerste twee jaren aan de UU en vanaf 1982 aan de RUG.

In 1996 ben ik gepromoveerd op het onderzoek Ouderschap als onderneming. Moeder en vaders over opvoeden in de jaren negentig.

Als je meer wilt weten over ons lectoraat ga dan naar:

www.hanze.nl/integraaljeugdbeleid