Petri Embregts

lector bewerken Lectoraat: Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Hogeschool: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
E-mailadres: petri.embregts@han.nl

Petri Embregts studeerde orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen. Vanaf 1993 was zij als universitair docent verbonden aan deze vakgroep. Daarnaast was zij o.a. coördinator van het Meldpunt LVG en hoofdopleider van de GZ opleiding Kinder-en Jeugd. Embregts promoveerde in 2002 op Effects of video feedback on social behavior of youth with mild mental retardation en won in 2005 de Universitaire Onderwijsprijs.

Sinds 2008 is zij Lector bij de HAN en combineert dit met haar onderzoeksprogramma aan de RU (Behavioural Science Institute), dat zich richt op coachingsprogramma’s voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 1 maart 2010 combineert zij haar lectoraat met twee bijzondere leerstoelen aan de Universiteit van Tilburg, te weten de leerstoel ‘Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling’ (Dichterbij SZ) en de leerstoel ‘Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog’ (RINO-Zuid).