Hans van Ewijk

lector bewerken Lectoraat: Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling
Hogeschool: Hogeschool Utrecht
Lectorale rede: Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd
E-mailadres: hans.vanewijk@hu.nl

Hans van Ewijk is, naast lector, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit van Humanistiek (Utrecht) en gasthoogleraar aan de Universiteit van Tartu in Estland. Hij werkte tussen 1991 en 2003 bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), achtereenvolgens als manager, directeur en lid Raad van Bestuur. Daarvoor was hij directeur van de stichting Jeugdwelzijnsinformatie, hoofdredacteur Jeugd en samenleving, docent Sociaal Pedagogische Opleidingen (Middeloo) en jongerenwerker. Van Ewijk promoveerde in 1994 aan de Radbout Universiteit (cultuurpsychologie) en volgde een doctoraal studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde op terreinen als social work, jeugdstudies, welzijn, sociaal beleid, informatiebeleid en beroepsontwikkeling.