Ruud Gorter

lector bewerken Lectoraat: Educatieve Dienstverlening
Hogeschool: Hogeschool INHOLLAND
E-mailadres: ruud.gorter@inholland.nl

Ruud Gorter begon zijn loopbaan in het onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen, werd schoolbegeleider en werkte vervolgens bij de SLO (het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling) als coördinator van de afdeling primair- en speciaal onderwijs en de opleidingen daarvoor. Vervolgens werd hij in 1987 directeur van de vereniging voor schoolbegeleidingsdiensten EDventure. Tijdens zijn loopbaan studeerde hij pegagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Eind 2007 hoopt Gorter te promoveren op een onderzoek naar de kwaliteit van professionele ontwikkeling van adviseurs in het onderwijs. In 2005 werd hij benoemd als lector aan Hogeschool INHOLLAND.