Sustainable River Management

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool Van Hall Larenstein

Het lectoraat richt zich met name op de vraag over hoe het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk kan blijven voor mensen, bedrijven en natuur, zowel op korte termijn als in de verre toekomst. Het lectoraat streeft ernaar om via praktijkgericht onderzoek in living labs bij te dragen aan het toepasbaar maken van innovaties op het gebied van nature based solutions, asset management en rampenbeheersing.

Lectoren