Zuiveltechnologie

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool Van Hall Larenstein

Het lectoraat richt zich op de realisatie van een up-to-date onderzoeks- omgeving die maximaal geïntegreerd is met onderwijs. Aandachtsgebieden zijn technologieën en methoden die de zuivelindustrie zullen verduurzamen zoals scheidingstechnologieën, minimal processing en eco-efficiency. Een belangrijke rol is weggelegd voor een flexibele pilot plant geschikt voor het evalueren van sensoren en voorspellende computermodellen. Met name deze modellen kunnen prima worden ingezet voor onderwijsdoeleinden en kennisvalorisatie.

Lectoren