Gezonde en duurzame voeding & welvaartsziekten

lectoraat bewerken Hogeschool: Hogeschool Van Hall Larenstein

Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen en toepassen van kennis over benodigde voedseltransitie om welvaartsziekten terug te kunnen dringen.

 

Om welvaartsziekten terug te kunnen dringen moet allereerst onderzoek gedaan worden naar het meest geschikte voedingspatroon voor preventie. Zodra het meest geschikte voedingspatroon geïdentificeerd is, zal onderzocht worden welke transities nodig zijn om voldoende beschikbaarheid te garanderen.

Er zijn vier onderzoeksthema’s geformuleerd:

  • Citizen science;
  • Voedingstransities in de zorg;
  • Gezonde werknemer;
  • Duurzame producten.

Lectoren