User-Centered Design

lectoraat bewerken Hogeschool: Hanzehogeschool Groningen

Er wordt vaak gezegd dat wij midden in de vierde industriële revolutie zitten, de zogenaamde ‘digitale revolutie’. Een kenmerk van deze revolutie is de steeds-groter-wordende rol van digitale innovaties in onze samenleving; technologie is niet meer alleen een leuke bezigheid, maar een cruciaal onderdeel van ons dagelijks leven.

Deze revolutie brengt veel positieve eigenschappen met zich mee: per jaar worden er talloze digitale tools ontwikkeld die we kunnen gebruiken om ons leven beter te maken. Te dik; een nieuwe taal leren; pijn tijdens een operatie? Daar is een app voor. Digitale toepassingen kunnen een belangrijke rol spelen in het aanleren en verbeteren van ons eigen gedrag of het vergroten van onze kennis.

Vaak zijn de beloftes van deze toepassingen erg groot en het is niet altijd even duidelijk in hoeverre deze beloftes te vertrouwen zijn. Dit blijkt ook soms erg moeilijk te controleren; complexe problematiek, individuele verschillen, snel-evoluerende hardware & software en geen duidelijke kennis over wat wel en niet werkt maken het een spannend speelveld. Daarnaast hebben we ook te maken met de afstand tussen theorie, technologie en de praktijk; het is niet altijd even gemakkelijk om abstracte theorieën vanuit de psychologie goed en systematisch toe te passen binnen een digitale tool.

Deze onduidelijkheid is ook een grote uitdaging voor het bedrijfsleven. Vaak wordt er veel geld​ en tijd gestoken in het ontwikkelen van een nieuwe digitale innovatie. Als het product dan niet blijkt te werken, eindigt het vaak, jammer genoeg, in de spreekwoordelijke prullenbak.

Er is dus behoefte, vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven, om te onderzoekenhoe we deze tools en applicaties kunnen ontwikkelen om tot vooraf bepaalde gedragsverandering te kunnen komen. ​Hier vallen dan veel verschillende onderwerpen onder: serious games, e-health applicaties, virtual coaching, ​personalized feedback, virtual en augmented reality, etc.

De missie van het lectoraat is dan ook:

Het ondersteunen van organisaties en MKB-bedrijven bij het ontwerp van effectieve interactieve digitale tools, op het vlak van healthy ageing en energie, om de relatie tussen de vorm en de inhoud van deze tools, de eindgebruikers en het beoogde (maatschappelijke) doel van de tool te optimaliseren en formaliseren (om te komen tot een systematische manier van ontwerpen).

Lectoren