Active Ageing & Palliative Care

lectoraat bewerken Hogeschool: Saxion

Het lectoraat richt zich op innovaties in de gezondheidszorg. Hierbinnen zijn twee programma’s te onderscheiden:

Active Ageing
Voor steeds meer mensen ligt een lang en actief leven binnen handbereik. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de zorg, want hoe slagen we erin om voor steeds grotere groepen mensen de kwaliteit van leven te behouden en te bevorderen? Een positief zorgbeleid vraagt om een proactieve aanpak waarin participatie, leefbaarheid, sociale samenhang en preventie sleutelbegrippen zijn. In deze programmalijn onderzoeken we welke zorgverbeteringen er mogelijk zijn. Kenmerk is dat samen met netwerken van cliënten/consumenten, vrijwilligers en professionals invulling wordt gegeven aan betere zorg. Studenten worden ingezet behoeve van Best Practice-projecten.

Palliative care
Binnen dit programma gaat het net als bij active ageing om het optimaliseren van de kwaliteit van leven. We richten ons hierbij op zorgvragers die geconfronteerd worden met een levensbedreigende aandoening. Palliatieve zorg is per definitie multidisciplinaire zorg gericht op preventie en verlichting van problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Onderdeel van palliatieve zorg is de palliatieve terminale zorg. Palliatieve zorg richt zich behalve op de palliatieve zorgvragers ook nadrukkelijk op de naasten van deze palliatieve zorgvragers.

Samenwerking
Op regionaal, nationaal en internationaal niveau wordt samengewerkt met vele instellingen en organisaties. Met een aantal regionale instellingen zijn structurele samenwerkingsverbanden zoals:
– Zorggroep Solis
– Livio
– Carint Regggeland Groep
– Trivium MeulenbeltZorg

Lectoren