Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling

lectoraat bewerken Hogeschool: Avans Hogeschool

Het lectoraat Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling van Avans Hogeschool richt zich op toepassingen van zonne-energie. Zonne-energie is de meest veelbelovende oplossing voor de energieproblemen van de toekomst.

Door slimmer om te gaan met energie zijn we steeds duurzamer bezig. Bijvoorbeeld door het omzetten van zonlicht in elektrische energie. Dit gebeurt via een PV-systeem, een installatie waarbij met behulp van 1 of meerdere zonnepanelen zonlicht wordt omgezet. Om dat te realiseren bestaan er verschillende technieken zoals het gebruik van dunne-filmzonnecellen en zonnecellen met kristallijn silicium.

Duurzame energievoorziening
Het lectoraat Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling (Solar) gaat technologie ontwikkelen voor de nieuwe generatie zonnecellen en onderzoekt nieuwe toepassingsvormen van zonnecellen in producten. Het is haar missie om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Dat wil zij bereiken door het verrichten van praktijkgericht onderzoek naar dunne-filmzonnecellen, -folies, -modules en -producten. Bijvoorbeeld de zonneboom. Een boom die in de tuin van Avans Hogeschool komt te staan om energie op te wekken.

Samenwerken en kennis delen
Het lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling van multidisciplinair onderwijs en het opleiden van professionals voor de beroeps- en onderwijspraktijk op het terrein van solar PV. Het bevorderen van samenwerking in de keten en het verspreiden van kennis en kenniscirculatie lopen parallel daaraan.

3 strategielijnen

Inhoudelijk richt Solar zich op 3 strategielijnen:
• productietechnologie van zonnecellen, -folies en –modules
• productietechnologie van zonnecelproducten
• businesscases zonneceltoepassingen

Deze strategielijnen sluiten enerzijds aan op de kracht van het regionale ecosysteem rondom de hightech maakindustrie en anderzijds op het doel van daadwerkelijke toepassing in de praktijk van zonnecelproducten. Per strategielijn ontwikkelt het lectoraat verschillende activiteiten. Het gaat om een grote variëteit aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten, interdisciplinaire stages en afstudeerprojecten en publicaties en presentaties.

Lector
Tot 1 januari 2018 is Karel Spee lector Solar Productietechnologie en Equipmentontwikkeling. De lopende onderzoeksprojecten van het lectoraat worden straks uitgevoerd door de leden van de kenniskring. Zij schakelen daarbij zoveel mogelijk met onderwijsprofessionals en betrekken studenten bij de onderzoeken.

Lectoren