Robotica & Mechatronica

lectoraat bewerken Hogeschool: Avans Hogeschool

Robotgrippertechnologie is het kernthema van dit lectoraat. In overleg met het bedrijfsleven zetten we nieuwe technologieën en werkwijzen in. En ondersteunen zo introductie daarvan in kleine en middelgrote bedrijven.

Bedrijven steken veel inspanning en geld in maatwerk op het gebied van grippers. Het is dus belangrijk dat grippers lichter, sneller, flexibeler en intelligenter worden. En dat ze in minder tijd worden ontwikkeld en gebouwd. Tegen lagere kosten. Voor bedrijven betekent dit een introductie van nieuwe technologieën en werkwijzen. Ons lectoraat kan hierin ondersteunen. Wij bekijken de risicofactoren zodat het bedrijfsleven deze met een beheerst risico kan toepassen. Het mkb in het bijzonder.

Kennisontwikkeling
Ons lectoraat is aanjager van toegepast onderzoek, voorontwikkeling en competentieontwikkeling op het gebied van techniek. Voor bedrijven en scholen. Voor hbo én mbo. We bundelen onze krachten met technische bedrijven in de regio op het gebied van kennisontwikkeling, kennistransfer, onderwijs en scholing. En vormen de spil in het ontwikkelproces van nieuwe complexe machines en producten.

Toenemende aandacht voor de interactie tussen mens en robot en de integratie van afzonderlijke technieken zorgen voor een stijgend aantal disciplines. Van werktuigbouwkunde, mechatronica, elektrotechniek en technische informatica naar industrieel productontwerp, communicatie, multimediadesign en kunst. Dat zorgt voor nieuwe kennis en inzichten. Zeker wat de kunst betreft. Kunstenaars kunnen de werkelijkheid vergroten, nieuwe inzichten geven op het gebied van roboticatechnologieën en ondersteuning bieden aan engineers bij de ontwikkeling van robots en bij de realisatie van applicaties die maatschappelijke meerwaarde bieden.

Samenwerking
Ons lectoraat is een initiatief van Avans Hogeschool, ROC Tilburg, Federatie Aandrijftechniek en Automatisering (FEDA) en het Platform Promotie Techniek Midden-Brabant. We werken intensief samen met bedrijven in de regio Midden- en West-Brabant en met andere robotica en mechatronica-lectoraten in heel Nederland.

Lector
Tot 1 maart 2017 was Jos Gunsing lector Robotica & Mechatronica. De lopende onderzoeksprojecten van het lectoraat worden nu uitgevoerd door de leden van de kenniskring. Zij schakelen daarbij zoveel mogelijk met onderwijsprofessionals en betrekken studenten bij de onderzoeken.